Paleisintriges in het woestijnkoninkrijk

De briefings achter de recente rapporten geven aan dat er nog steeds veel ongenoegen is over de macht en invloed van één prins, die algemeen wordt gezien als onervaren, impulsief en hooghartig en aan het hoofd staat van twee onoverwinnelijke oorlogen, in Syrië en Jemen.